Hjelmeland helsehus

Legekontor, helsesøster, psykisk helse, fysioterapi, barnevern, NAV og Røde Kors.

  Informasjon/Description

  Helsehuset rommar legekontor, helsesøster, psykisk helse, fysioterapi, barnevernstenesta, NAV og Røde Kors.

   

  Legekontor:
  Prestagarden 13, 4130 Hjelmeland
  51 75 71 00
  hjelmelandlegekontor.no
  Opningstider:
  måndag–fredag: 09:00–12:00 og 13:00–15:00
  laurdag–sundag: stengt

   

  Legevakta:
  116117 (døgnopen)
  Når legekontoret er stengt, og ein treng rask legehjelp.

   

  Medisinsk nødnummer:
  113 (døgnopen)
  Skal berre brukast ved akutt, alvorleg skade eller sjukdom, eller ved ulukker.

   

  Psykisk helse:
  Prestagarden 13, 4130 Hjelmeland
  404 39 076
  Opningstider:
  måndag–fredag: 08:00–15:30
  laurdag–sundag: stengt

   

  Psykiatrisk sjukepleiar:
  Ansvar for grupper i ungdomsskulen.
  Kontakt med enkelte barn/unge og familiane deira etter behov.
  Fast kontortid på Hjelmeland ungdomsskule.
  Prestagarden 13 eller Ramsbu 11, 4130 Hjelmeland
  404 39 075

   

  Helsesøster:
  Helsesøster har ansvar for helsestasjons- og skulehelsetenesta,.
  Førebyggjande og helsefremjande arbeid for barn i aldersgruppa 0–16 år, samt familiane deira.
  Prestagarden 13, 4130 Hjelmeland
  404 39 070

   

  Jordmor:
  Hjelmeland kommune har ikkje eiga jordmorteneste frå 01.06.2017.
  Treng du hjelp kan du ringja fødetelefonen på 51 51 92 09, eller legevakta på 116117

   

  Fysioterapi:
  Prestagarden 15, 4130 Hjelmeland
  404 39 080
  Opningstider:
  måndag–tysdag: 08:00–15:30
  onsdag: 08:00–15:00
  torsdag–fredag: 08:00–15:30
  laurdag–sundag: stengt

   

  Barnevernstenesta:
  Prestagarden 15, 4130 Hjelmeland
  404 39 055
  Opningstider:
  måndag–fredag: 08:00–15:00
  laurdag–sundag: stengt

   

  Tannklinikk:
  Prestagarden 15, 4130 Hjelmeland
  51 75 31 00
  Opningstider:
  måndag–fredag: 08:00–15:15
  laurdag–sundag: stengt

   

  Tannlegevakta (Stavanger tannklinikk):
  Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4001 Stavanger
  51 52 33 44
  Opningstider:
  måndag–fredag: stengt
  laurdag–sundag: 11:00–15:00
  heilagdagar: 11:00–15:00

   

  NAV Hjelmeland:
  Prestagarden 15, 4130 Hjelmeland
  55 55 33 33
   nav.no
  Opningstider:
  måndag–fredag: 08:00–15:30 (berre for avtalte møte)
  laurdag–sundag: stengt

   

  Hjelmeland Røde Kors:
  Hjelpekorps, omsorg, førstehjelp og friluftsliv, og drift av ambulansetenesta i Hjelmeland.
  Prestagarden 17, 4130 Hjelmeland
  rodekors.hjelmeland.no
  93 49 51 04 (vakttelefon)
  98 22 88 82 (leiar)
  993 70 017 (operativ leiar/Hjelpekorpset)
  959 90 846 (ambulansetenesta)

  Stad/Place
  Kategori/Category
  mood_bad
 • Ingen kommentarar
 • chat
  Skriv tilbakemelding
  keyboard_arrow_up