Informasjon

Spinneriet – det gamle spinneribygget i Hjelmelandsvågen – er restaurert og blir brukt som kulturhus.

Spinneriet blei bygt i 1873–1874. Først blei det brukt som ullspinneri, der mange kvinner hadde sin arbeidsplass. Opp gjennom åra har bygget mellom anna blitt brukt til handverksskule, jærstolproduksjon, smie, konservering, treskofabrikk, fruktsortering og til sist som trevareverkstad.

I 1990 Spinneriet selt til Hjelmeland kommune, som restaurerte bygget for å bruka det som kulturhus. Det blir ofte arrangert konsertar og andre tilstellingar i Spinneriet, og mange feirar ulike merkedagar her.

Stad
Google Street View
Følg oss
Information

Spinneriet - a historic spinning mill

A culture house rich in history.

Spinneriet – an historic spinning mill in the center of Hjelmeland - has been restored and is today a building used for cultural and art events.

Spinneriet was built in 1873–1874. It used to be spinning mill for wool and a key workplace for women. Throughout the years the building has also served as a craft shool, wood chair production, blacksmith, conservation and wooden shoe factory.

In 1990 the mill was sold to Hjelmeland Municipality, which renovated the building to use as a cultural hub. The mill often hosts concerts and other events, and the building can be rented for private events.

Location
Google Street View
Follow us