Informasjon/Description

På gjenvinningsstasjonen leverer du grovavfall, det vil seia alt avfall som du ikkje kan kaste i avfallsdunken eller på miljøstasjonen. Det kan til dømes vera

 • gamle møblar
 • farleg avfall
 • maling
 • lim
 • lakk
 • kjemikaliar
 • lysstoffrøyr
 • trykkimpregnert trevirke
 • trevirke
 • elektrisk avfall
 • jarnskrap

Elles kan du kasta restavfall, papp/papir, hageavfall, isopor, m.m.

Gjenstandar som kan brukast om igjen kan du henta eller setja frå deg i Byttebua.

Not Available
Today's work schedule is not available
 • Montag

  Jetzt geschlossen

 • Dienstag

  13:00 - 17:30

 • Mittwoch

  N/A

 • Donnerstag

  Jetzt geschlossen

 • Freitag

  Jetzt geschlossen

 • Samstag

  10:00 - 12:00

 • Sonntag

  Jetzt geschlossen

 • 08.04.2020 07:52 local time

Stad/Place
Kategori/Category
Følg oss/Follow
mood_bad
 • Keine Kommentare vorhanden.
 • chat
  Rezension erstellen
  error: Content is protected !!