Informasjon/Description

Langtidsavdelinga Bøen og dementavdelinga Oasen har tilbod til personar som ikkje klarar seg i eigen bustad, og som har behov for pleie og omsorg heile døgnet.

Stad/Place
Kategori/Category
Følg oss/Follow
mood_bad
  • Ingen vurderingar.
  • chat
    Skriv vurdering
    error: Content is protected !!